Čo je to skupinový Chat?

Skupinový chat umožňuje, aby dvaja alebo viacerí používatelia boli súčasne v súkromnej chatovej miestnosti s modelkou. Skupinový súkromný chat sa začne automaticky, hneď ako sa pripojí požadovaný počet používateľov nastavených predvádzajúcim.
Keď je spustený skupinový chat, používatelia sa môžu kedykoľvek pripojiť alebo ho opustiť. Skupinový chat skončí, keď ho opustí posledný používateľ alebo keď sa modelka rozhodne ukončiť skupinový chat.

Poznámka. Ak chcete pozvať účastníka na skupinový chat, kliknite na tlačidlo „Súkromný chat“ pod vysielaním, potom vyberte „Skupinový chat“ a kliknite na „Štart“. Ak sa chcete pripojiť k už existujúcemu chatu, vyberte možnosť „Pripojiť sa k skupinovému chatu“.